On 28.09.2018 there was organized an open lecture on the topic “University Regulation on the organization and realization of academic mobility at KDU for students of Comrat State University. The purpose of the lecture was to inform students about the possibilities of mobility at the university, about the internal regulations of the university governing this activity. The project “ELEVATE” was also presented to the students of the university. It was noted that within the framework of this project, the university created three important documents: “Regulations on the recognition of the results of student mobility”, “Regulations on the recognition of academic mobility”, “Internationalization strategy of the Comrat State University for 2018-2022”.

https://kdu.md/ro/stiinta-si-relatii-internationale/proiecte/proectul-elevate/stirile-proiectului-elevate/item/525-dlya-studentov-komratskogo-gosuniversiteta-byla-provedena-otkrytaya-lektsiya-na-temu-universitetskaya-strategiya-po-povysheniyu-kachestva-i-ob-ema-mobilnosti-v-kgu